Olgem siis muudatusteks valmis:

https://www.vero.fi/brexit

Трёхдневное обучение (24 учебных часа) – практическое введение в бухгалтерский учёт Финляндии. В ходе курса рассматриваются различные ситуации, возникающие в работе бухгалтера, которые связаны с коммерческой деятельностью предприятия в Финляндии.

На базе конкретных, практических примеров и заданий проходим от учреждения фирмы до корректно оформленного Годового отчёта и декларации о доходах. Вместе проделывается расчёт заработной платы (на примере определённых специальностей), отражение сделок по продажам и покупкам, расчитывается амортизация и заполняются декларации, относящиеся к Годовому отчёту.

 

http://www.skylaser.ee/?include=arrangement/courses/2019/course_20191111

Kahepäevane koolitus on praktiline sissejuhatus Soome raamatupidamisse. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid raamatupidaja töös ette tulevaid olukordi, mis on seotud ettevõtte äritegevusega Soomes. Konkreetsete ja praktiliste näidete ja ülesannete varal jõutakse korrektselt vormistatud aastaaruandeni ja tuludeklaratsioonini. Koos tehakse läbi nii palgaarvestus (teatud erialade näitel), müügi- ja ostutehingute kajastamine, arvestatakse kulumit ja täidetakse aastaaruande juurde kuuluvaid deklaratsioone.

 

https://www.reiting.ee/soome-raamatupidamine-algajatele-41-4_327-19

Kevad 2019!

 

Kõik ärkab, värvid, lootus uus…

Minu armsad raamatupidajad, kallid sõbrad ja firmade omanikud/juhid! 🙂

Juhul kui olete ennast tabanud mõttelt ja Teil on olemas motivatsioon, energia, soov, et ennast täiendada, arendada ja õppida midagi uut! Olen jälle avatud Teile pakkuma oma pika-ajalisi teadmisi ja kogemusi, mis Teile kindlasti kasuks tulevad.

Koostöös KOolituskeskusega Reiting, pakume Teile Soome raamatupidamise koolitust algajatele perioodil 04.04-05.04.2019, Tallinnas

https://www.reiting.ee/soome-raamatupidamine-algajatele-41-4_8-19

2018 maksuaasta kohta hakkavad kehtima uued reeglid maksuaasta kinnitamise kohta. Kui 2017 maksuaasta lõppeb 31.10.2017 ning juurde makstava ettevõte tulumaksu maksuajad on detsembris, siis 2018 maksuaasta lõppeb siis kui maksuamet on oma otsuse saatnud. Seega kui otsus tuleb näiteks juunis, siis maksuaasta sellega lõppebki ning juurde makstav tulumaks tuleb tasuda samuti varasemalt. Tuludeklaratsiooni saab küll muuta kuni 31.10 aga tuleb teha eraldi avaldus muutmiseks.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutoksia/yhteis%C3%B6jen-ja-yhteisetuuksien-verotus-p%C3%A4%C3%A4ttyy-verovelvolliskohtaisesti/

 

Lisaks määratakse trahv 100EUR kui tuludeklaratsioon hilineb või kui seda parandatakse maksumaksja kahjuks, enne maksuaasta kinnitamist.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutoksia/yhteis%C3%B6jen-tuloverotuksen-seuraamusmaksut-yhten%C3%A4istyv%C3%A4t/

Ehitusliidu alla kuuluvate alade kollektiivlepingud aegusid 28.02.2018 ning ühisele nõule ei ole tööandjatega jõutud, siis Ehitusliit kehtestad ületundide tegemise keelu.

Alates 01.03 on lubatud tööaeg vaid 07.00-16.00

Ehitusliidu poolt määratud keeld võib kehtida mitu nädalat kuniks uued kollektiivlepingud kinnitatakse.

https://rakennusliitto.fi/2018/02/27/ylityokielto-alkaa-torstaina-harjuniemi-pitavyydesta-huolehdittava-heti-alusta-lahtien/

Tihti antakse Soome maksuameti poolt töötajatele, kes tulevad Soome lähetatud töötajana (A1) olenemata töötamise perioodist, tuluallikamaksu kaart (lähdeverokortti). Tuluallikamaksu kaardil on maksu protsendiks 35 ning on võimalik kasutada maksuvaba osa, kas 510EUR kuus või 17EUR päevas.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/hakemus_rajoitetusti_verovelvollisen_la/

Töötajatel on samas võimalik taotleda ka progressiivset maksukaarti, täites lisaks ära lingil olev blanket

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/hakemus_progressiiviseen_verotukseen__u/

Kahepäevane koolitus on praktiline sissejuhatus Soome raamatupidamisse. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid raamatupidaja töös ette tulevaid olukordi, mis on seotud ettevõtte äritegevusega Soomes. Konkreetsete ja praktiliste näidete ja ülesannete varal jõutakse firma asutamisest korrektselt vormistatud aastaaruandeni ja tuludeklaratsioonini. Koos tehakse läbi nii palgaarvestus (teatud erialade näitel), müügi- ja ostutehingute kajastamine, arvestatakse kulumit ja täidetakse aastaaruande juurde kuuluvaid deklaratsioone.

https://www.reiting.ee/soome-raamatupidamine-algajatele-41-4_81-18

Kahepäevane koolitus on praktiline sissejuhatus Soome raamatupidamisse. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid raamatupidaja töös ette tulevaid olukordi, mis on seotud ettevõtte äritegevusega Soomes. Konkreetsete ja praktiliste näidete ja ülesannete varal jõutakse firma asutamisest korrektselt vormistatud aastaaruandeni ja tuludeklaratsioonini. Koos tehakse läbi nii palgaarvestus (teatud erialade näitel), müügi- ja ostutehingute kajastamine, arvestatakse kulumit ja täidetakse aastaaruande juurde kuuluvaid deklaratsioone.

 

Püsiv tegevuskoht ja välismaise ettevõtte filiaal Soomes peavad 2017 aasta tuludeklaratsiooni esitama uuel vormil: 6U

Deklaratsioon tuleb esitada neli kuud peale majandusaasta lõppemist ehk et ettevõtted millede majandusaasta on 01.01-31.12, peavad deklaratsiooni esitama hiljemalt 30.04

Antud deklaratsioon tuleb esitada ka juhul, kui ettevõttel ei tekkinud püsivat tegevuskohta (nt tööjõurendiga tegelevad ettevõtted) ning juurde lisada deklaratsioon 80.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/6u_elinkeinotoiminnan_veroilmoitus__ulk/

Трёхдневное обучение (24 учебных часа) – практическое введение в бухгалтерский учёт Финляндии. В ходе курса рассматриваются различные ситуации, возникающие в работе бухгалтера, которые связаны с коммерческой деятельностью предприятия в Финляндии.

На базе конкретных, практических примеров и заданий проходим от учреждения фирмы до корректно оформленного Годового отчёта и декларации о доходах. Вместе проделывается расчёт заработной платы (на примере определённых специальностей), отражение сделок по продажам и покупкам, расчитывается амортизация и заполняются декларации, относящиеся к Годовому отчёту.

http://www.skylaser.ee/?include=arrangement/courses/2018/course_20180130

Kursuse sisu
Ühepäevase koolitus käigus räägitakse põhjalikult ettevõtte tuludest ja nende erinevusest maksunduse seisukohalt.

Võrdlevalt vaadeldakse ka Soome ettevõtet (või ka püsiv tegevuskoht) ja Eesti ettevõtet, kelle müügiarvetelt peetakse kinni 13% tulumaksu (kuna sageli arvatakse soodsamaks maksta 13% tulumaksu müügilt kui 20% tulumaksu kasumilt). Lisaks käsitletakse ka nende ettevõtete tuludeklaratsiooni esitamist, kellele on määratud püsiv tegevuskoht aruandeaasta jooksul tagasiulatuvalt.

https://www.huvi.tallinn.ee/huvitegevus/soome-majandusaasta-aruanne-ja-aastadeklaratsioonid#