Olgem siis muudatusteks valmis:

https://www.vero.fi/brexit

2018 maksuaasta kohta hakkavad kehtima uued reeglid maksuaasta kinnitamise kohta. Kui 2017 maksuaasta lõppeb 31.10.2017 ning juurde makstava ettevõte tulumaksu maksuajad on detsembris, siis 2018 maksuaasta lõppeb siis kui maksuamet on oma otsuse saatnud. Seega kui otsus tuleb näiteks juunis, siis maksuaasta sellega lõppebki ning juurde makstav tulumaks tuleb tasuda samuti varasemalt. Tuludeklaratsiooni saab küll muuta kuni 31.10 aga tuleb teha eraldi avaldus muutmiseks.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutoksia/yhteis%C3%B6jen-ja-yhteisetuuksien-verotus-p%C3%A4%C3%A4ttyy-verovelvolliskohtaisesti/

 

Lisaks määratakse trahv 100EUR kui tuludeklaratsioon hilineb või kui seda parandatakse maksumaksja kahjuks, enne maksuaasta kinnitamist.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutoksia/yhteis%C3%B6jen-tuloverotuksen-seuraamusmaksut-yhten%C3%A4istyv%C3%A4t/

Ehitusliidu alla kuuluvate alade kollektiivlepingud aegusid 28.02.2018 ning ühisele nõule ei ole tööandjatega jõutud, siis Ehitusliit kehtestad ületundide tegemise keelu.

Alates 01.03 on lubatud tööaeg vaid 07.00-16.00

Ehitusliidu poolt määratud keeld võib kehtida mitu nädalat kuniks uued kollektiivlepingud kinnitatakse.

https://rakennusliitto.fi/2018/02/27/ylityokielto-alkaa-torstaina-harjuniemi-pitavyydesta-huolehdittava-heti-alusta-lahtien/

Tihti antakse Soome maksuameti poolt töötajatele, kes tulevad Soome lähetatud töötajana (A1) olenemata töötamise perioodist, tuluallikamaksu kaart (lähdeverokortti). Tuluallikamaksu kaardil on maksu protsendiks 35 ning on võimalik kasutada maksuvaba osa, kas 510EUR kuus või 17EUR päevas.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/hakemus_rajoitetusti_verovelvollisen_la/

Töötajatel on samas võimalik taotleda ka progressiivset maksukaarti, täites lisaks ära lingil olev blanket

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/hakemus_progressiiviseen_verotukseen__u/

Püsiv tegevuskoht ja välismaise ettevõtte filiaal Soomes peavad 2017 aasta tuludeklaratsiooni esitama uuel vormil: 6U

Deklaratsioon tuleb esitada neli kuud peale majandusaasta lõppemist ehk et ettevõtted millede majandusaasta on 01.01-31.12, peavad deklaratsiooni esitama hiljemalt 30.04

Antud deklaratsioon tuleb esitada ka juhul, kui ettevõttel ei tekkinud püsivat tegevuskohta (nt tööjõurendiga tegelevad ettevõtted) ning juurde lisada deklaratsioon 80.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/6u_elinkeinotoiminnan_veroilmoitus__ulk/