Previser koolitused ja seminarid

Tuleb taas! Soome raamatupidamine algajatele

12.04-13.04.2018 - Reiting PR

Kahepäevane koolitus on praktiline sissejuhatus Soome raamatupidamisse. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid raamatupidaja töös ette tulevaid olukordi, mis on seotud ettevõtte äritegevusega Soomes. Konkreetsete ja praktiliste näidete ja ülesannete varal jõutakse firma asutamisest korrektselt vormistatud aastaaruandeni ja tuludeklaratsioonini. Koos tehakse läbi nii palgaarvestus (teatud erialade näitel), müügi- ja ostutehingute kajastamine, arvestatakse kulumit ja täidetakse aastaaruande juurde kuuluvaid deklaratsioone.

https://www.reiting.ee/soome-raamatupidamine-algajatele-41-4_81-18

Soome raamatupidamine algajatele

15.02-16.02.2018 - Reiting PR

Kahepäevane koolitus on praktiline sissejuhatus Soome raamatupidamisse. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid raamatupidaja töös ette tulevaid olukordi, mis on seotud ettevõtte äritegevusega Soomes. Konkreetsete ja praktiliste näidete ja ülesannete varal jõutakse firma asutamisest korrektselt vormistatud aastaaruandeni ja tuludeklaratsioonini. Koos tehakse läbi nii palgaarvestus (teatud erialade näitel), müügi- ja ostutehingute kajastamine, arvestatakse kulumit ja täidetakse aastaaruande juurde kuuluvaid deklaratsioone.

 

Soome raamatupidamine algajatele (vene keeles)

30.01-31.01.2018 - SKYLASER

Трёхдневное обучение (24 учебных часа) – практическое введение в бухгалтерский учёт Финляндии. В ходе курса рассматриваются различные ситуации, возникающие в работе бухгалтера, которые связаны с коммерческой деятельностью предприятия в Финляндии.

На базе конкретных, практических примеров и заданий проходим от учреждения фирмы до корректно оформленного Годового отчёта и декларации о доходах. Вместе проделывается расчёт заработной платы (на примере определённых специальностей), отражение сделок по продажам и покупкам, расчитывается амортизация и заполняются декларации, относящиеся к Годовому отчёту.

http://www.skylaser.ee/?include=arrangement/courses/2018/course_20180130

Soome majandusaasta aruanne ja aastadeklaratsioonid

15.12.2017 - Reiting PR

Kursuse sisu
Ühepäevase koolitus käigus räägitakse põhjalikult ettevõtte tuludest ja nende erinevusest maksunduse seisukohalt.

Võrdlevalt vaadeldakse ka Soome ettevõtet (või ka püsiv tegevuskoht) ja Eesti ettevõtet, kelle müügiarvetelt peetakse kinni 13% tulumaksu (kuna sageli arvatakse soodsamaks maksta 13% tulumaksu müügilt kui 20% tulumaksu kasumilt). Lisaks käsitletakse ka nende ettevõtete tuludeklaratsiooni esitamist, kellele on määratud püsiv tegevuskoht aruandeaasta jooksul tagasiulatuvalt.

https://www.huvi.tallinn.ee/huvitegevus/soome-majandusaasta-aruanne-ja-aastadeklaratsioonid#