Püsiv tegevuskoht ja välismaise ettevõtte filiaal Soomes peavad 2017 aasta tuludeklaratsiooni esitama uuel vormil: 6U

Deklaratsioon tuleb esitada neli kuud peale majandusaasta lõppemist ehk et ettevõtted millede majandusaasta on 01.01-31.12, peavad deklaratsiooni esitama hiljemalt 30.04

Antud deklaratsioon tuleb esitada ka juhul, kui ettevõttel ei tekkinud püsivat tegevuskohta (nt tööjõurendiga tegelevad ettevõtted) ning juurde lisada deklaratsioon 80.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/6u_elinkeinotoiminnan_veroilmoitus__ulk/